UZAQLARI YAXIN EDƏR!

Tariflər

Çəki 0.0 kq - 0.250 kq
Çəki 0.250 kq - 0.500 kq
Çəki 0.5 kq - 1 kq

Qeyd: Uzunluğu 1 m-dən çox olan bağlamalar həcimsəl hesablanır. (En*Uzunluq*Hündürlük/6000)

Qeyd: maye məhsullar üçün tariflər:
0.0-0.25kg -2$
0.25-0.5kg-4$
0.5-0.75kg-6$
0.75-1kg-8$